Tarieven

Als opmerking, voor de vergoeding wordt geen beroep gedaan op financiering door gemeenten en zorgverzekeraars.

Daarnaast is het kennismakingsgesprek gratis.

De kosten voor een gesprek zijn v.a. €60,- en afhankelijk van de duur en de samenstelling. In eerste instantie is het uitgangspunt dat er ongeveer 6 gesprekken worden gevoerd binnen het traject.

De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen.

Daar waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing.

“Waar een bijdrage niet mogelijk is

wordt gezocht naar

een individuele oplossing.”