Tarieven

Als opmerking, voor de vergoeding wordt geen beroep gedaan op financiering door gemeenten en zorgverzekeraars. Het is mogelijk dat de werkgever uit het persoonlijk ontwikkeling budget het coaching traject kan financieren.

Daarnaast is het kennismakingsgesprek gratis.

De kosten voor een gesprek van 1,5 uur zijn €60,- . In eerste instantie is het uitgangspunt dat er ongeveer 6 gesprekken worden gevoerd binnen het traject.

De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen.

Daar waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing.

“Waar een bijdrage niet mogelijk is

wordt gezocht naar

een individuele oplossing.”